Συντήρηση οδού Ακράτα - Ζαρούχλα προς Χιονοδρομικό, μέσω Περιστέρας

Περιγραφή

 Το παρόν Έργο αποτελεί Υποέργο του "Συντήρηση – Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του              Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε. και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας  (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100010)".

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης, της οδού Ακράτα - Ζαρούχλα προς Χιονοδρομικό, μέσω Περιστέρας, όπως άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων - κατολισθήσεων - διαβρώσεων, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας και του πλάτους του δρόμου, εργασίες αποκατάστασης τεχνικών έργων, όπως τοίxων αντιστήριξης, αποκατάστασης του οδοστρώματος τμηματικά και όπου χρειαστεί, ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.
Προυπολογισμός: 600.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση, χωρίς καμία τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της.

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΕΠ50100004


 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο