Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Άξονα Πογωνιάς-Πλαγιάς

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες διάνοιξης, κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων, επιχομάτων, επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα και κατασκευή Τοίχων αντιστήριξης σαρζανέτ. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης όλου του δρόμου μήκους 7,50 μέτρων, σήμανσης και διαγράμμισης του οδοστρώματος καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

Προϋπολογισμός: 6.320.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Το έργο αφορά στην κατασκευή τμημάτων δρόμου καθώς και στη σύνδεσή του με τους υπάρχοντες δημοτικούς δρόμους στην περιοχή του έργου

Κωδικός Σ.Α.2017ΕΠ07100010

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων (Έργα σε Συλλογική Απόφαση Υπουργείων υλοποιούμενα από την ΠΔΕ) - ΠΔΕ Υπουργείων

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο