title?>

Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (Χ.Θ. 48+500 έως Χ.Θ. 58+000)

Το φυσικό αντικείμενου του έργου περιλαμβάνει ανακατασκευή πλακοειδούς οχετού, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση της αστοχίας της οδού με την κατασκευή τεχνικού έργου, αποκατάσταση οδοστρώματος & τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου μήκους 400,00 μ.και επένδυση υφισταμένης χωμάτινης, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με συρματοκιβώτια, καθαρισμός και εκβάθυνση παρακείμενου, αποκατάσταση των αγωγών & φρεατίων απορροής των ομβρίων.

Προϋπολογισμός:1.650.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών της Ε.Ο. για την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση.

Κωδικός Σ.Α.: 2017ΕΠ80100010