Ανέγερση 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Περιγραφή

Κατασκευή διδακτηρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 7ου  Δημοτικού σχολείου Αγρινίου. Περιλαμβάνονται: 12 αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, γραφεία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος εστίασης, αποθηκευτικοί και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Επιπλέον προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η πράξη έχει ολοκληρωθεί.

Προϋπολογισμός:  2.785.766,60 Ευρώ

Στόχοι/Οφέλη:  Στόχος είναι πάντα η έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση των έργων αυτών προκειμένου να παραδίδονται στους μαθητές σχολεία μέσα στα οποία θα λάβουν γνώσεις αλλά κυρίως παιδεία, ώστε αργότερα να βγουν στην κοινωνία , έχοντας όλα εκείνα τα εφόδια που θα δημιουργήσουν υπεύθυνους πολίτες.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο