Κατασκευή Περιμετρικής Οδού Αγρινίου – Τμήμα Β-Γ

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Περιμετρικής Οδού Αγρινίου από την έξοδο προς Θέρμο – Καρπενήσι έως το Νοσοκομείο και ειδικότερα του τμήματος Β οδός Μιχαλακέα (Χ.Θ. 0+831,12) – οδός Γούναρη (Χ.Θ. 1+323,48) και του τμήματος Γ οδός Γούναρη (Χ.Θ. 1+323,48) – Νοσοκομείο στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη (Χ.Θ. 1+895,88), συνολικού μήκους 1.065 μ.

Προϋπολογισμός: 4.936.134,64 €

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο