Βελτίωση υποδομών Παπαστράτειων Εκπαιδευτηρίων Αγρινίου

Περιγραφή

 Αποκατάσταση και Αναπαλαίωση του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος των Παπαστράτειων Εκπαιδευτηρίων Αγρινίου. Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια (Δημοτικό και Γυμνάσιο).Στο έργο περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση φθορών που έχει υποστεί το κτίριο καθώς και η αναπαλαίωσή του.

Προϋπολογισμός: 1.296.934,63 Ευρώ

Στόχοι/Οφέλη: Βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του κτιρίου, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής του ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο