Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Περιγραφή

Το αντικείμενο των εργασιών αφορά στην συντήρηση του οδικού άξονα που συνδέει την ιστορική πόλη των Καλαβρύτων με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Η αποκατάσταση των φθορών της οδού εντοπίζεται στην βελτίωση – αποκατάσταση των υπαρχόντων τεχνικών έργων (σωληνωτών αγωγών,αντιστήριξη πρανών κλπ) καθώς και αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος και του ασφαλτοτάπητα του, σε διάφορες θέσεις, καθ’ όλο το μήκος της οδού. Επίσης περιλαμβάνεται τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης (στηθαία στις επικίνδυνες θέσεις, πινακίδες σήμανσης, οριοδείκτες καθώς και διαγράμμιση σε όλο το μήκος της οδού, τόσο στα όρια της όσο και στο άξονα της κ.λ.π

Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ00100008

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο