Συντήρηση οδικών αξόνων και συνδετήριων τμημάτων από Κατάκολο –Άγιο Ανδρέα –Σκουροχώρι –Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα -Αμαλιάδα

Περιγραφή

Το παρόν Έργο αποτελεί Υποέργο του Έργου "Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100014)".

Πρόκειται για εργασίες που πρέπει  να εκτελεσθούν για την συντήρηση-βελτίωση-αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού Κατάκολο- Κορακοχώρι- Σκουροχώρι- Μυρτιά- Δουνέικα- Καρδαμάς- Αμαλιάδα καθώς και των συνδετήριων τμημάτων αυτής με βασικά τουριστικά καταλύματα. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες θα αφορούν τα ακόλουθα τμήματα:

  • Ε.Ο. Κατακόλου- Κορακοχώρι- Σκουροχώρι- Μυρτιά-Δουνέικα- Καρδαμά- Αμαλιάδα.
  • Σκουροχώρι έως διασταύρωση με Ε.Ο. Πύργου- Κατακόλου.
  • Διασταύρωση Κορακοχωρίου- Σκουροχωρίου (προς  Λεβεντοχώρι) έως παραλία Σκαφιδιάς κλπ.
  • Μυρτιά έως Σιδηροδρομική Γραμμή Καλακείκων (Aldemar).

Προϋπολογισμός2.600.0000,00 € 

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΕΠ50100001

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η  ομαλή και χωρίς κίνδυνους κυκλοφορία των οχημάτων  επί του επαρχιακού οδικού δικτύου

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο