Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε χειμάρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου

Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση υφισταμένων τεχνικών έργων - αναχωμάτων, την απομάκρυνση μπαζών και βλάστησης, αποκατάστασης αναβαθμών και λεκανών ηρεμίας με την απομάκρυνση των κατεστραμμένων σκυροδεμάτων και την αποκατάσταση υφισταμένων συρματοκυβωτίων (σαραζανέτ) κατά μήκος των ποταμών και χειμάρρων προκειμένου οι συγκεκριμένες υποδομές να αποκατασταθούν, να είναι λειτουργικές, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να αρθεί ο κίνδυνος που έχει προκληθεί από τα καιρικά φαινόμενα.

Προϋπολογισμός: 800.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν το Δήμο Ερυμάνθου στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2016

Κωδικός Σ.Α.: 2017ΕΠ80100006

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο