Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοτάπητων – Διαγραμμίσεις, για την άρση επικινδυνότητας επί της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενου του έργου περιλαμβάνει Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοτάπητων – Διαγραμμίσεις, για την  άρση επικινδυνότητας επι της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Αρμοδιότητας Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας.

Προϋπολογισμός: 2.100.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών της Ε.Ο. για την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση.

Κωδικός Σ.Α.:  2014 ΣΕ 571 00004

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων (Έργα σε Συλλογική Απόφαση Υπουργείων υλοποιούμενα από την ΠΔΕ) - ΠΔΕ Υπουργείων

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Σε εξέλιξη