Ανάπλαση του κέντρου του Θέρμου, αισθητική αναβάθμιση ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης.

Περιγραφή

Το έργο αναφέρεται στην υλοποίηση παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης οι οποίες αφορούν την αισθητική βελτίωση και τη λειτουργική αναβάθμιση του αστικού κέντρου της Δημοτικής κοινότητας Θέρμου του Δήμου Θέρμου.

Προϋπολογισμός: 382.921,33€

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των αστικών τύπου λειτουργιών του Θέρμου  ώστε να μπορεί η συγκεκριμένη πόλη να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως διοικητικό, εμπορικό, συγκοινωνιακό και εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής εμβέλειας της.

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο