Συντήρηση σήμανσης & ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Ηλείας

Περιγραφή

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά τις εργασίες επισκευής-συντήρησης-αποκατάστασης και αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων και διαγράμμισης του Ε.Ο.Δ Ν.Ηλείας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε-Π.Δ.Ε.

Προϋπολογισμός: 156.000,00 

Στόχοι/Οφέλη: Οι εργασίες, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών του Ε.Ο.Δ για την επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο