Βελτίωση - εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας

Περιγραφή

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στα εξής έργα: 

  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΑ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ  Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 441.000,00€

Κωδικός Σ.Α.: ΣΑΕΠ 001

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση αθλητικών δραστηριοτήτων και η υποστήριξη του Μαζικού Αθλητισμού.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Υλοποίηση: Άλλος φορέας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο