Βελτίωση Δρόμου Διασελλάκι - Πέρκος (Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης)

Περιγραφή

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποπεράτωση χωματουργικών εργασιών, κατασκευή τεχνικών και τμηματική επένδυση τάφρου, κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση τμήματος μήκους περίπου 3,00 χλμ., από το Διασελλάκι προς Πέρκο (στον διανοιγμένο δρόμο από την Α’ φάση εργασιών). Κατασκευή οριζόντιας και κάθετης σήμανσης του τμήματος που θα ασφαλτοστρωθεί.

Προϋπολογισμός: 800.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η ομαλή και χωρίς κίνδυνους κυκλοφορία των οχημάτων  επί του επαρχιακού οδικού δικτύου. Η εκτέλεση των εργασιών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα της οδού, να καταστεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων. 

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ00100034

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο