Αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Αχαΐας για την τριετία 2019-2021

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης απρόβλεπτων προβλημάτων οδικής ασφάλειας για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας επί των επαρχιακών οδών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 €

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ50100000

Στόχοι/Οφέλη: Με το προτεινόμενο έργο καλύπτονται τα απρόβλεπτα προβλήματα που παρουσιάζονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, αίρεται η επικινδυνότητα και εξασφαλίζεται η ομαλή βατότητα των οδών.

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο