Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.Ηλείας για την τριετία 2019-2021

Περιγραφή

Το έργο αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων που θα παρουσιαστούν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.Ηλείας κατά την τριετία 2019 έως 2021. Προτεραιότητα θα δοθεί γενικά, σε εργασίες άμεσης επέμβασης αποκατάστασης βλαβών και προβλημάτων που θα εκδηλωθούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του εν θέματι έργου θα περιλαμβάνει κυρίως εργασίες  χωματουργικών, τεχνικών έργων, έργων οδοστρωσίας, ασφαλτικών καθώς και σήμανσης και ασφάλειας.

Προϋπολογισμός: 1.612.903,23

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου, είναι η άμεση αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων που θα εκδηλωθούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ50100002


 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο