Συντήρηση Παλαιάς Ε.Ο. Πατρών - Πύργου στα όρια της Π.Ε. Ηλείας

Περιγραφή

Το παρόν Έργο αποτελεί  Υποέργο του "Έργου Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100014)".

Πρόκειται για εργασίες που πρέπει  να εκτελεσθούν για την συντήρηση-βελτίωση-αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας των λειτουργούντων τμημάτων της Π.Ε.Ο. «Πατρών-Πύργου» (τριτεύον εθνικό δίκτυο) στα όρια της Π.Ε Ηλείας και συγκεκριμένα στα ακόλουθα τμήματα:

 

Τμήμα Π.Ε.Ο. προς Μανωλάδα – Βάρδα έως διασταύρωση με Ν.Ε.Ο. - Τμήμα Π.Ε.Ο. διαμέσου Αρετής-Λεχαινών- Ανδραβίδας-Καβασίλων-Γαστούνης έως διασταύρωση με Ν.Ε.Ο. - Τμήμα Π.Ε.Ο. προς Σαβάλια - Ροβιάτα έως διασταύρωση με Ν.Ε.Ο. - Τμήμα Παλαιάς Ε.Ο. μέσω Χανακίων

Προϋπολογισμός: 2.350.0000,00€

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΕΠ50100001

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η  ομαλή και χωρίς κίνδυνους κυκλοφορία των οχημάτων  επί του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο