Προσθήκη κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας δυο ορόφων Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ΄Χατζηκώστα΄

Περιγραφή

Προσθήκη – επέκταση νέας πτέρυγας δυο ορόφων. Το έργο αφορά στην εξ΄ολοκλήρου κατασκευή νέας πτέρυγας που περιλαμβάνει ένα κτίριο.

Προϋπολογισμός: 1.980.018,65

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος είναι η δημιουργία νέων χώρων στέγασης των Διοικητικών υπηρεσιών του νοσηλευτικού ιδρύματος ΄Χατζηκώστα΄’ με σκοπό την καλύτερη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων και των πολιτών.

 

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο