Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Μιχοΐου

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση όλων των αγωγών του εσωτερικού δικτύου με προσθήκη δικλείδων ελέγχου και πυροσβεστικών κρουνών στην Τοπική Κοινότητα Μιχοΐου της Δημοτικής Ενότητας Λαρίσου.

Η ύδρευση του οικισμού Μιχοϊου πραγματοποιείται από υδρευτικές γεωτρήσεις, οι οποίες τροφοδοτούν δύο υδατοδεξαμενές. Στην ψηλότερη δεξαμενή καταλήγουν οι αγωγοί των γεωτρήσεων, οι οποίοι τροφοδοτούν το Μιχόι και τις Βελιτσές, ενώ η χαμηλότερη δεξαμενή λειτουργεί και ως πιεζοθραυστική και τροφοδοτεί το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Μιχοΐου.

Προϋπολογισμός: 195.715 €

Στόχοι/Οφέλη: Παροχή υδροδότησης,  ποιότητα  πόσιμου νερού, πυρασφάλεια

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο