Ολοκλήρωση Λιμενικών Έργων και Κατασκευή Βασικών Έργων Επιδομής Νέου Λιμένα Αιγίου

Περιγραφή

Με το παρόν έργο προβλέπονται οι εργασίες ολοκλήρωσης του κυρίως λιμένα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, καλύπτοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις αντιστοίχων έργων καθώς και το κρηπίδωμα ΜΝ του λιμενίσκου, που διαμορφώνει και το νότιο όριο του χερσαίου χώρου του λιμανιού.

Προϋπολογισμός: 5.516.299,17 €

Στόχοι/Οφέλη: Αυτόνομη λειτουργία του Λιμένα.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο