Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμών Μεγανίτη, Φοίνικα, Σελινούντα και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτών, Π.Ε. Αχαΐας

Περιγραφή

Το παρόν Έργο αποτελεί Υποέργο του "Συντήρηση - Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας".

Τα προτεινόμενα τεχνικά έργα αφορούν στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφισταμένων τεχνικών έργων – αναχωμάτων και την απομάκρυνση μπαζών, αυτοφυούς βλάστησης και αποκατάσταση υφισταμένων σαραζανέτ κατά μήκος των ποταμών Μεγανίτη, Φοίνικα, Σελινούντα και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτών.

Προϋπολογισμός:800.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών , προσβάσεων, του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής

Κωδικός Σ.Α.: 2015ΕΠ50100002

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο