title?>

Βελτίωση Δρόμου Σκάλας-Παλιόσκαλας-Νεοκάστρου

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην άρση καταπτώσεων ,κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων όπου απαιτείται, κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας όπου απαιτείται, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και κατασκευή μίας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας μέσου πλάτους 5,00 μ. Επίσης θα πραγματοποιηθούν τοπικές αποκαταστάσεις του οδοστρώματος με ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση και επούλωση των λάκκων στο ήδη ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου και στα σημεία των βλαβών καθώς και τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης

Προϋπολογισμός: 1.200.000,00€

Κωδικός Σ.Α.: 2019ΕΠ00100041

Στόχοι/Οφέλη: Η εκτέλεση των εργασιών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα της οδού, να καταστεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων.