Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μόρνου έτους 2017-2018

Περιγραφή

Στα πλαίσια του υπόψη υποέργου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Μόρνο. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, άρσης προσχώσεων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά και απομάκρυνσης απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης κατά μήκος της κοίτης στις ανωτέρω θέσεις.

Προϋπολογισμός: 900.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που πρόκειται να εκτελεσθούν στον Ποταμό Μόρνο. 

Κωδικός Σ.Α.:  2015 ΕΠ 501 00001 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο