Αποκατάστασεις απο την Θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017στην Π.Ε. Αιτ/νίας της Ε.Ο. 17

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή γέφυρας και πτερυγοτοίχων που κατέρρευσε στον δρόμο Παραβόλας - Νερομάνας, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στους οικισμούς Κρύου Νερού και Παραβόλας τα οποία ανατράπηκαν λόγω ολίσθησης τωνξ πρανών απο τις βροχοτώσεις.

Προϋπολογισμός: 250.000,00,00€

Κωδικός Σ.Α.: 2017ΕΠ80100012

Στόχοι/Οφέλη: Το έργο αποσκοπεί στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Σε εξέλιξη