Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμοί ρεμάτων Τριχωνίδας και Λυσιμάχειας

Περιγραφή

Το έργο  αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προήλθαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της χρονικής περιόδου 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 και αφορούσαν την «Αποκατάσταση  Αντιπλημμυρικών Έργων και Καθαρισμοί Ρεμάτων Τριχωνίδας και Λυσιμάχειας».

Προϋπολογισμός: 800.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Το έργο αφορά στις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για τηναποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε υδατορέματα της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Κωδικός Σ.Α.:  2017ΕΠ80100011 

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Σε εξέλιξη