Συντήρηση Σήμανσης και Ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας

Περιγραφή

Το έργο αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης σήμανσης και ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας.

Προϋπολογισμός: 700.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών της Ε.Ο. για την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση

Κωδικός Σ.Α.: 2014 ΕΠ 501 00002

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο