Εργασίες Συντήρησης- Αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας έτους 2017-2018

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, άρση προσχώσεων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά και απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης κατά μήκος της κοίτης στις ανωτέρω θέσεις. 

Προϋπολογισμός: 1.512.723,92 €

Στόχοι/Οφέλη: Στα πλαίσια του υπόψη υποέργου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αχελώο Π.Ε. Αιτ/νίας. 

Κωδικός ΣΑ: 2015 ΕΠ 501 00001 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο