Υπηρεσία Ενημέρωσης
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ)

Τι είναι το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας;

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) μαζί με τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο, ένα πλαίσιο κανόνων πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική που θα σέβεται πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και θα κρατά το περιβαλλοντικό απόθεμα της περιοχής μας και θα ενισχύει την Επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στοχεύει στον προσδιορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την οργάνωση του χώρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα επόμενα δεκαπέντε (15) χρόνια στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης που θα σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον και θα αναδεικνύει τη φυσική και πολιτιστική ταυτότητα, θα δημιουργεί παραγωγικές δραστηριότητες και θα αξιοποιεί ή/και θα δημιουργεί τεχνικές και κοινωνικές υποδομές.Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Παράταση προθεσμίας κατάθεσης απόψεων και παρατηρήσεων μέχρι και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, 11:00 πμ

Η προθεσμία έχει παρέλθει!Α' ΣΤΑΔΙΟ Μελέτης ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΕ

Β' ΣΤΑΔΙΟ Μελέτης ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΕ

Β1' ΣΤΑΔΙΟ Μελέτης ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΕ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΣΑΑ (Γενικό και Ειδικά)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΧωροταξικού σχεδιασμού

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για το ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΕ