Υπηρεσία Ενημέρωσης
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ)

Β' Στάδιο Μελέτης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΠΔΕ

 

Ενημέρωση για συναντήσεις εργασίας ΠΠΧΣΑΑ


Παρουσίαση Σωκράτη Αλεξιάδη
Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
ΥΠΕΚΑ

Παρουσίαση Έλισάβετ Βαγιανού
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Β' βαθμού
ΥΠΕΚΑ

Παρουσίαση Λυκούργου Σταματελάτου
Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΠΔΕ

Παρουσίαση Ιωάννη Τσακαρέστου
Προϊστάμενος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου