Υπηρεσία Ενημέρωσης
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ)

Νομοθεσία Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

 

ΦΕΚ 142 (A) / 2014

ΦΕΚ 175 (Α) / 2013

ΦΕΚ 811 (Β) / 2012

ΦΕΚ 2505 (B) / 2011

ΦΕΚ 60 (A) / 2011

ΦΕΚ 45 (ΑΑΠΘ) / 2011

ΦΕΚ 1925 (B) / 2010

ΦΕΚ 1138 (Β) / 2009

ΦΕΚ 1225 (B) / 2006

ΦΕΚ 1022 (B) / 2002

ΦΕΚ 207 (A) / 1999


Διαβούλευση μέσω κατάθεσης γραπτών παρεμβάσεων – εισηγήσεων
μέχρι και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, 11:00 πμ

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κ. Λυκούργου Σταματελάτου, Προϊσταμένου ΔιΑΠ ΠΔΕ & εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613.613.610, Φαξ 2613.613.605 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: l.stamatelatos@pde.gov.gr

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ, Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, 26110 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ελένης Σπυράκη, Προϊσταμένης ΔιΠΕΧΩΣΧ ΠΔΕ, αναπληρωτή εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613.613.268, Φαξ 2610.453.294 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: e.spyraki@pde.gov.gr