Υπηρεσία Ενημέρωσης
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ)

Γενικό και Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

 

Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ


ΦΕΚ 1470 Β' / 2003

ΦΕΚ 1138 Β' / 2009

ΦΕΚ 128 Α' / 2008

ΦΕΚ 151 ΤΑΑΠ / 2009

ΦΕΚ 1575 Β' / 2001

ΦΕΚ 2464 Β' / 2008

ΦΕΚ ΦΕΚ 2505 Β' / 2011


Διαβούλευση μέσω κατάθεσης γραπτών παρεμβάσεων – εισηγήσεων
μέχρι και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, 11:00 πμ

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κ. Λυκούργου Σταματελάτου, Προϊσταμένου ΔιΑΠ ΠΔΕ & εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613.613.610, Φαξ 2613.613.605 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: l.stamatelatos@pde.gov.gr

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ, Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, 26110 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ελένης Σπυράκη, Προϊσταμένης ΔιΠΕΧΩΣΧ ΠΔΕ, αναπληρωτή εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613.613.268, Φαξ 2610.453.294 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: e.spyraki@pde.gov.gr