Είσοδος Μεσολογγίου - Οδός Αγίου Αθανασίου

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην βελτίωση της εισόδου του Μεσολογγίου από υφιστάμενη Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιωαννίνων και συγκεκριμένα της οδού Αγίου Αθανασίου συνολικού μήκους 1.260μ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης απαλλοτριώσεις σε όλη την έκταση του δρόμου και μεταφορά του δικτύου της ΔΕΗ σε θέσεις εκτός του οδοστρώματος.

Προυπολογισμός: 1.648.152,6 €

Στόχοι/Οφέλη:  Βελτίωση της εισόδου του Μεσολογγίου, αποκατάσταση οδοστρώματος , οδική ασφάλεια

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο