Τμηματική επαναφορά στην πρότερη κατάσταση της τάφρου Διμηκού Π.Ε. Αιτ/νίας

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού κοιτών, ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, καθαρισμού κοιτών ποταμών ή ρεμάτων απο αυτοφυή βλάστηση και κόψίματος-εκρίζωσης μεγάλων δένδρων αναλόγου διαμέτρου.

Προϋπολογισμός:  70.680,00€

Στόχοι/Οφέλη: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες απομάκρυνσης απορριμμάτων, μπαζών και βλάστησης στην τάφρο Δίμηκο της Π.Ε. Αιτ/νίας

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΚΑΠ0703000                                            

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) - ΚΑΠ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο