Συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τεχνικών και οριζόντιας και κάθετης Σήμανσης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, λόγω εκτάκτων αναγκών.

Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€

Κωδικός Σ.Α.: 2013ΕΠ00100042

Στόχοι/Οφέλη: Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της βατότητας των οδών, να καταστεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι των ατυχημάτων.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο