Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Μάιος 2017 15:57

8η/2017 συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας