Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017
Ροή ενημέρωσης:

Διακήρυξη μελέτης "Επικαιροποίηση σύνδεσης Λιμένα Κυλλήνης με την επαεχιακή οδό Κυλλήνης - Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου" εκτιμώμενης αξίας 73.485,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Σελίδα 1 από 50