Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2016 14:07

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση 14 διαμερισμάτων για τη στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος "Στεγά-ζω" στην Πάτρα

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2016 21:33