Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρίσκεται απαντήσεις σε ερωτήματα και διευκρινήσεις που προκύπτουν κστά το χρονικό διάστημα που η πρόσκληση υποβολής επενδυτικών προτάσεων είναι ανοικτή. Μπορείτε να αποστείλετε το δικό σας ερώτημα και η υπηρεσία θα επεξεργάζεται και θα αναρτά στην παρούσα σελίδα διευκρινήσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τα ερωτήματα που θα αποστέλλονται θα πρέπει να είναι επώνυμα, ενώ η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αγνοεί ερωτήματα που περιέχουν υβριστικό ή κακόβουλο περιεχόμενο.