Στη σελίδα αυτή μπορείτε να καταθέτεται επώνυμα ερωτήματα ή διευκρινιστικές ανάγκες κστά το χρονικό διάστημα που η πρόσκληση υποβολής επενδυτικών προτάσεων είναι ανοικτή Τα ερωτήματα δεν δημοσιεύονται αυτόματα, καθώς η υπηρεσία τα επεξεργάζεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αναρτά στην ειδική σελίδα Συχνών ερωτήσεων της δράσης Εξωστρέφεια/Διεθνοποίηση 2019, απαντήσεις και διευκρινήσεις, όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αγνοεί ερωτήματα που περιέχουν υβριστικό ή κακόβουλο περιεχόμενο.

Μπορείτε να ενσωματώσετε στο ερώτημά σας και κάποιο αρχείο και να το συμπεριλάβετε στην καταχώρηση.