Συνημμένα θα βρείτε την παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κύριου Γιώργου Πετράκου, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην Ημερίδα που πραγματοποίησε στις 29/02/2012, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT PATRAS της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αρχείο παρουσίασης