Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» έχουν εκδοθεί:

Για να αναζητήσετε το παραπάνω χρήσιμο υλικό μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα: www.antagonistikotita.gr.