Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες γίνονται οι προκηρύξεις των τεσσάρων (4) καθεστώτων ενίσχυσης:

του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και ξεκινάει η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Μπορείτε να επισκεφτείτε και το ακόλουθο σύνδεσμο www.ependyseis.gr/anaptyxiakos.