Επενδύοντας στην ΠΔΕ


    Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μια περιοχή με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Κάθε Περιφερειακή Ενότητα χαρακτηρίζεται από μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

    Στην πλατφόρμα προσέλκυσης και προώθησης στρατηγικών επενδύσεων στην ΠΔΕ, καταγράφονται και περιγράφονται οι σημαντικότερες επενδυτικές ευκαιρίες και παρουσιάζεται παράλληλα το επίπεδο ωριμότητας, αλλά και οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκκίνηση κάθε επένδυσης.

    Περιηγηθείτε στο μενού "Επενδύοντας στην ΠΔΕ" για να γνωρίσετε περισσότερα για κάθε τομέα, καθώς και για να ανακαλύψετε συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες και να μάθετε περισσότερα για αυτές.