Χώρος των Επενδυτών


    Το φόρουμ επενδυτών αποτελεί έναν ειδικό χώρο στην πλατφόρμα προώθησης και προσέλκυσης επενδύσεων στην ΠΔΕ, όπου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δύναται να διασυνδεθούν και να δικτυωθούν, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, τη δημιουργία συνεργειών, την αναγνώριση νέων επενδυτικών ευκαιριών και την κινητοποίηση περισσότερων κεφαλαίων.

    Δημιουργήστε έναν δικό σας λογαριασμό στην πλατφόρμα και συνδεθείτε στο φόρουμ.