Επενδύοντας στον τομέα της ενέργειας


  Η παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές μορφές (ΑΠΕ), καθώς και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω του ενεργειακού μετασχηματισμού αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την Ελλάδα τα επόμενα έτη και βρίσκονται σε εναρμονισμό με τις δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Green Deal.

  Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ). Σήμερα, στην Περιφέρεια εντοπίζεται το περίπου 11,2% των σταθμών παραγωγής σε εθνικό επίπεδο, ενώ, περίπου το 20% της παραγόμενης ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ. Παράλληλα, η ΠΔΕ έχει σημαντικά μερίδια της εθνικής παραγωγής σε ορισμένες κατηγορίες ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας έχει μερίδιο 14,32%
  • Στην παραγωγή αιολικής ενέργειας έχει μερίδιο 6,49%
  • Στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει μερίδιο 19,94%

  Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για τα έτη 2021-2024, αναμένεται να αναπτυχθεί το δίκτυο φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση να αποδίδεται στην όδευση των αγωγών από την ΒΙ.ΠΕ. και το ΒΙΟ.ΠΑ. Παράλληλα, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της ΔΕΔΑ και οι τρεις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας (Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργος) αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας μία περισσότερο φθηνή ενέργειας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

   

  Τέλος, σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων, 4 από τα 13 συνολικά πεδία έρευνα για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, βρίσκονται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Από αυτά, δύο είναι χερσαία (ΒΔ Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία) και δύο θαλάσσια (Κατάκολο, Πατραϊκός Κόλπος). Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ερευνών, ενώ το Κατάκολο είναι η μοναδική περιοχή της Δυτικής Ελλάδας με αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου/φυσικού αερίου.

   

  Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ο πολλαπλασιαστής ΑΕΠ για τον τομέα ανέρχεται σε 1,37, ενώ ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης ανέρχεται σε 3 (ανά εκατομμύριο επενδύσεων). Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως για κάθε 1 εκ. € επενδύσεων, θα αυξηθεί το περιφερειακό ΑΕΠ κατά 1,37 εκ. € και θα δημιουργηθούν 3 θέσεις εργασίας.

   

  Γιατί να επενδύσω στην ΠΔΕ;

  Γεωμορφολογία και θέση:

  Ο φυσικός πλούτος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η σημαντική της θέση στο νοτιοδυτικό άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην Περιφέρεια.

  Αυξητική τάση στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ:

  Τα τελευταία έτη (2011-2018) έχει αυξηθεί σημαντική η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η χρονική στιγμή είναι συνεπώς ιδιαίτερα ευνοϊκή για ενδεχόμενες επενδύσεις σε ΑΠΕ.

  Η έλευση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια:

  Τα επόμενα έτη τα δίκτυα της ΔΕΔΑ θα συνδέσουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το εθνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Μεγάλες επενδυτικές προοπτικές εμφανίζονται από την ανάπτυξη και εγκατάσταση των δικτύων αυτών.

  Σημαντική προοπτική για υδρογονάνθρακες:

  Στην περιοχή υπάρχουν 4 από τα 13 πεδία ερευνών για υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στην ελληνική Επικράτεια. Το Κατάκολο είναι, μάλιστα η μοναδική περιοχή της Δυτικής Ελλάδας με αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου/φυσικού αερίου.

  Χρηματοδοτικά Εργαλεία:

  Στην επόμενη προγραμματική περίοδο αναμένεται πληθώρα χρηματοδοτικών εργαλείων που δύναται να αξιοποιηθούν. Επιπλέον, αναμένεται σημαντική ώθηση στις χρηματοδοτήσεις για πράσινες επενδύσεις και ενεργειακό μετασχηματισμό στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ευρωπαϊκού Green Deal.