Επενδύοντας στον τομέα των μεταφορών


  H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει σημαντική γεωστρατηγική θέση και αποτελεί πύλη της Ελλάδας προς τη Δυτική Ευρώπη. Το λιμάνι της Πάτρας κατέχει δεσπόζουσα θέση, καθώς αποτελεί το βασικό σημείο εισόδου και εξόδου τουριστών και εμπορευματοκιβωτίων από και προς όλη την Ευρώπη.

  Η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και η σύνδεσή του με το λιμάνι της Πάτρας καθώς και με άλλα λιμάνια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παράλληλα με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων στην περιοχή αναμένεται να τονώσει τις συνδυασμένες μεταφορές και να ενισχύσει τη δυναμική του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  Η παραγωγή προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κυρίως στον πρωτογενή τομέα) καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση και διευκόλυνση της μεταφοράς τους σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

  Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύει το 4,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και απασχολεί περίπου το 3,90% του ανθρωπίνου δυναμικού. Ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί τομέα υψηλής προτεραιότητας σε Περιφερειακό επίπεδο, ενώ, υψηλότερη σημασία φαίνεται να έχει για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, λόγω και της στρατηγικής θέσης της περιοχής

  Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ο πολλαπλασιαστής ΑΕΠ για τον τομέα ανέρχεται σε 1,55, ενώ ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης ανέρχεται σε 22 (ανά εκατομμύριο επενδύσεων). Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως για κάθε 1 εκ. € επενδύσεων, θα αυξηθεί το περιφερειακό ΑΕΠ κατά 1,55 εκ. € και θα δημιουργηθούν 22 θέσεις εργασίας.

   

  Γιατί να επενδύσω στην ΠΔΕ;

  Έντονη φυτική παραγωγή και διαφοροποίηση προϊόντων: Το έδαφος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες και τη γεωμορφολογία, προσφέρεται για την καλλιέργεια πολλών ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην εντατική αξιοποίηση της γης και στη διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια. Συνέπεια αυτών είναι η υψηλή ποιότητα προϊόντων με έμφαση τις αγορές του εξωτερικού.

  Γεωστρατηγική θέση της Περιφέρειας ως η δυτική πύλη της Ελλάδας προς την Αδριατική και την Δυτική Ευρώπη

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας και έχει σημαντική γεωστρατηγική θέση, αποτελώντας την πύλη εισόδου και εξόδου προς την Αδριατική και την Δυτική Ευρώπη. Η ΠΔΕ παρέχει σημαντικές δυνατότητες εμπορευματικών συναλλαγών και εγγύτητα σε σημαντικές αγορές – στόχο, διευκολύνοντας τον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων. 

   

  Ισχυρά διασυνδεδεμένη με περιθώρια βελτίωσης σε υποδομές και αποθηκευτικούς χώρους: Τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα οδικά δίκτυα της περιφέρειας, που συνδέουν  τους νομούς μεταξύ τους αλλά και τις ευρωπαϊκές χώρες με την ΠΔΕ, αποτελούν θεμέλιο για την ισχυρή διασύνδεση τους. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε υποδομές, κέντρων logistics καθώς και αποθηκευτικούς χώρους ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο ο τομέας των logistics στην περιφέρεια.