Ιδανικές κλιματολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια και παραγωγή πολλών και διαφορετικών αγροτικών προϊόντων, με παράλληλη υψηλή συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού με σημαντική εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα


  Καλές κλιματολογικές συνθήκες

  Το κλίμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και το υψόμετρο. Στις περιοχές χαμηλού υψομέτρου είναι μεσογειακό με ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια, ενώ στις περιοχές υψηλού υψόμετρου κυριαρχούν κρύοι χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. Ο εν λόγω συνδυασμός συμβάλλει στη δυνατότητα ποικίλων καλλιεργειών ενώ παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, συνδυάζοντας δυνατότητες καλοκαιρινού και χειμερινού τουρισμού.

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατάσσεται στην 4η θέση αναφορικά με το πλήθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην 6η θέση αναφορικά με τη συνολική έκταση των εκμεταλλεύσεων. Συνολικά, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκεντρώνεται το 11,8% των εκμεταλλεύσεων σε εθνικό επίπεδο, και το 7,9% των εκτάσεων των εκμεταλλεύσεων σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει πως ο αγροτικός τομέας της περιοχής χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένες μικρές εκμεταλλεύσεις και όχι από μεγάλες οργανωμένες αγροτικές μονάδες.

  Η πλειοψηφία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντοπίζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, με την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας να κατατάσσεται στην πρώτη θέση τόσο αναφορικά με το πλήθος, όσο και αναφορικά με την έκταση των εκμεταλλεύσεων.

  Η Περιφερειακή Ενότητα συγκεντρώνει την πλειοψηφία των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ,  η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας συγκεντρώνει την πλειοψηφία των κτηνοτροφικών και των μεικτών εκμεταλλεύσεων.

   

  Προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ, Παραδοσιακά Προϊόντα

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στην εθνική διατροφική και γαστρονομική παράδοση. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά από τα προϊόντα της έχουν χαρακτηριστεί ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και ως προϊόντα με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ):

  Λίστα Προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ

  Ενδεικτική Λίστα Παραδοσιακών Προϊόντων ανά Π.Ε.

  Καλλιέργειες

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει δεσπόζουσα θέση σε σχέση με τα νωπά λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες, καθώς και σε σχέση με τις πατάτες. Και στις δυο κατηγορίες, οι τρεις Περιφερειακές Ενότητες κατέχουν το 22% του συνόλου των εκτάσεων σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 13% των εκτάσεων κτηνοτροφικών φυτών, καθώς και το 5% των εκτάσεων σιτηρών.

  Κατανομή Εκτάσεων σε Επιλεγμένες Ετήσιες Καλλιέργειες ανά Π.Ε.

  Σημαντικότερα Παραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει το μονοπώλιο στην παραγωγή φράουλας στη χώρα, ενώ, επιπλέον, έχει αρκετά υψηλά μερίδια παραγωγής (άνω του 40%) σε γλυκοπατάτες, λεμόνια, καρπούζια, βρόμη και πατάτες. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας παράγει τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα και σε πολλές περιπτώσεις παράγει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα κάποια  προϊόντα (Φράουλες, Αραχίδα).

   

  Τα δέκα προϊόντα στα οποία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει τα υψηλότερα μερίδια παραγωγής σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζονται ακολούθως:

  Λίστα Προϊόντων με Υψηλό Μερίδιο Εθνικής Παραγωγής, ΠΔΕ

  Έσοδα από τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία

  Τα έσοδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τη γεωργία και την κτηνοτροφία ανήλθαν για το έτος 2017 σε 0,25εκ. €, κατατάσσοντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην 7η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών.

  Το ελαιόλαδο και τα ελαιούχα προϊόντα, καθώς και η βρόμη και οι πατάτες παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά εσόδων, ενώ, σημαντικά ποσοστά παρατηρούνται και στις κατηγορίες φρούτα, ελιές, νωπά λαχανικά και χοιροειδή. 

  Λίστα Προϊόντων με Υψηλά Έσοδα, ΠΔΕ