Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων


  Τίτλος

  Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

  Περιγραφή

  Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων που είναι σε εξέλιξη, προτείνεται η ολική ή τμηματική παραχώρηση της ανακαινισμένης εγκατάστασης σε ιδιώτη με σκοπό την ανάπτυξη ξενοδοχειακών υποδομών ή υποδομών εστίασης και ψυχαγωγίας.

  Προϋπολογισμός

  Ν/Α

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Καλαβρύτων

  Κατάρτιση Μελετών

  Ύπαρξη μελέτης εφαρμογής

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί το σύνολο των αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας