Εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιόνωσης - Καλάβρυτα


  Τίτλος

  Εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιόνωσης - Καλάβρυτα

  Περιγραφή

  Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιόνωσης στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων με παράλληλη δημιουργία τεχνητής λίμνης υδάτων.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κύριοι μέτοχοι της επιχείρησης Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ είναι ο Δήμος Καλαβρύτων (96,69%), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (1,52%) & η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (1,79%).

  Κατάρτιση Μελετών

  Ύπαρξη προμελετών και μελέτης εφαρμογής

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας