Αλλαγή δικτύου Ύδρευσης


  Τίτλος

  Αλλαγή δικτύου Ύδρευσης

  Περιγραφή

  Προτείνεται η χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων, η αλλαγή του, η μόνωση των δεξαμενών συλλογής και η διαχείριση υδάτων στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

  Προϋπολογισμός

  < 500.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κύριοι μέτοχοι της επιχείρησης Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ είναι ο Δήμος Καλαβρύτων (96,69%), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (1,52%) & η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (1,79%).

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας